Mart 7, 2021

SİGARA VE KANSER İLİŞKİSİ

Sigarayı Bırakma Sigara; kanser, kalp ve akciğer hastalıkları ilkin olmak suretiyle pekçok sıhhat probleminin esas nedenlerinden biri. Dünyada her sene 5 milyon şahıs ve Türkiye’dahi 100 binden çok şahıs yani ölmüş her 4 şahıstan biri, tütün tüketimine tabi nedenlerden hayatını kaybediyor. Bu sayının 2030 senesinde 240 bine ulaşılacağı tahmin ediliyor. Erkeklerde bütün kanser çeşitlerine tabi ölümlerin yüzde 35’i, bayanlarda şayet yüzde 15’inin sebebi sigara. Akciğer kanserine tabi ölümlerin şayet yüzde 90’ının esasında sigara yatıyor. Özellikle sigara ila direkt olarak alakalı olan akciğer kanseri, kanser nedenli vefat oranında birinci sırada yer almakta. Kronik bronşit ve amfizem gibi soluk darlığı yapan solunum sistemi hastalıklarının en mühim sebebi dahi gene sigara. Bu hastalıklar sebebiyle hayatını kaybedenlerin oranı, hiç içmeyenlere göre 40 kat çok. Ayrıca sigara; kan dolaşımı ve damarlar üstüne etkileri sebebiyle beyin damarı hastalıkları ve inme olma tehlikesini artırır, bacak kangrenlerine yol açabilir. Sigara Hangi Hastalıkların Oluşum Riskini Artırır? Sigara bağımlılığı ve pekçok kanser türü arasında direkt olarak bir bağlantı bulunmaktadır. Sigara; akciğer bağımlılığı ilkin olmak suretiyle, gırtlak, prostat, diş eti ağız, sidiktorbası, yemek borusu, dil, pankreas, bademcik ve döl yatağı ağzı kanserlerinin oluşum tehlikesini artırır. Ayrıca; erkeklerde iktidarsızlık, inme, ülser, müzmin bronşit, bacak damar hastalıkları, kalp krizi, bayanlarda kısırlık ve KOAH gibi hastalıklara dahi yol açar. Sigara içenlerin akciğer kanseri olma riskleri; süresine ve ne kadar içtiklerine tabi olarak değişir. 20 yıldan çok sigara içenlerde risk çok çok. 20 senenin üstünde sigara içenlerde şayet risk hiç içmeyenlerin standardına inemiyor. Fakat bunun üstüne eklenecek her sene riskin boyutlarını artırır. Sigarayı Bırakma Evresinde Vücutta Meydana Gelen Değişiklikler Neler? Genel sıhhat yönünden meydana gelen düzelmelerin beraberinde sigarayı bırakmanın sosyal yaşamda dahi pozitif değişiklere niçin olur. Öncelikle yiyeceklerden alınan lezzet artar, koku duyusu gelişir. Sigaraya çoğu kere kere ödenen kıymet ortadan kalkar. Ev, otomobil gibi kapalı ortamlarda solunan hava daha pak duruma gelir. Aile içerisinde bebe ve çocukların sigaradan negatif etkilenmesinin önüne geçilmiş olur. Sigarayı bırakmak seksüel yaşamı dahi pozitif yönde etkiler. Bununla beraber bağımlılığın verdiği mahrumiyet anları, kaygı ortadan kaybolur ve şahıs kendisini fiziki olarak çok daha canlı hisseder. Sigarayı Bırakmada Yeni Tedavi Yolları Sigarayı bırakmada başlangıç karar vermek ve iradeli olmak. Ancak uzun süren bu bağımlılıktan kurtulmak amacıyla yardım alabilmek lüzumlu olur. Sigarayı bırakma adımında türlü tedavi yolları yer alır. İlaç tedavisi ve replasman tedavileri yardımcı yollar arasında. İlaç Tedavisi Bazı insanlar, bağımlılığın beraberinde kalıtsal biçiminde dahi eğilimli oldukları amacıyla sigarayı daha zor bırakır. İlaç, beyindeki içme isteğini azaltır. Bu ilaçlar sigarayı bırakmakta zorlanan şahıslarda kullanmak mümkün. Replasman Tedavileri Nikotin maddesi, şahsa nikotin bantlarıyla haricen verilir. Nikotin sakızları, üstelik nikotin spreyleri dahi yer alır. Sigara ağızlıkları, yani nefesle çekilen mentollü ağızlıklar dahi yer alır. Ancak bu nikotin bantlarının her gün değiştirilmesi ve geceleri çıkarılması lazım olur. Bu bantların dahi dozları yer alır. Bağımlılık seviyesi çok yüksekse, en yüksek dozdan başlanır. Bu usul, ilaca ilave biçiminde dahi uygulanabilir. Etkinlik sağlanması amacıyla toplu tedaviler tavsiye edilir. Sigarayı bırakma konusu ile ilgili çok zorlanan şahıslar amacıyla ilaç, nikotin bandı ve nikotin sakızı beraber uygulanabilir. Ancak bu tedavilerin hekim kontrolünde uygulanması lazım olur. Aksi durumda denetimsiz kullanımda sıhhat yönünden zararlı neticeler doğurabilir.