Mart 7, 2021

Kanser Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

Kanser Tedavisinde Hangi Yöntemler Kullanılıyor? Kanser tedavisinde sarfedilen esas yöntemler; onkolojik cerrahi, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisidir. Onkolojik Cerrahi Cerrahi, kanser tedavisinde en mühim tedavi şekillerinden bir tanesidir. Kanserli bölgenin operasyon edilerek tedavi edilmesinde rol alan onkolojik cerrahi, tespit ve tedavinin diğer alanlarında dahi mühim paya sahip. Onkolojik cerrahi programları, bu alanda eğitim almış umumi cerrahi hekimleri yönünden uygulanıyor. Cerrahi Tedavinin Uygulama Alanları Onkolojik cerrahi kapsamında tedavi edici (küratif) cerrahi dahi uygulanıyor. Ancak tedavi edici cerrahinin uygulanabilmesinin ön şartı, hastalığın kaynaklandığı organ yahut lenf düğümleriyle sınırlanmış kalmasıdır. Bu hastalarda ırak metastaz olmaması ve cerrahi rezeksiyon ila elde ettikleri sınırda patolojik olarak tümör bulunmaması gerekiyor. Hastaların sınırları iyi çizildikten sonra tümör, tümden çıkarılabiliyor. Ancak urun tam manasıyla çıkarılamadığı haller dahi var. Bu hallerde, kitlenin azaltılması hedefiyle küçültücü (debulking) cerrahi uygulanabiliyor. Ayrıca adedi az olan metastazların çıkartılması, hastanın iyileşme şansının artması demek. Onkolojik cerrahinin palyatif (rahatlatma) tedavilerde dahi uygulanması muhtemel. Hastalık sebebiyle meydana çıkan sendromlara yahut hastanın rahatlatılmasına yönelik programlar dahi yapılabiliyor. Cerrahi programlar tespit ve tedavinin diğer alanlarında dahi kullanılıyor. Bu alanlar 4 başlıkta toplanıyor: Profilaktik Cerrahi Kanser riski gelişmesi olan dokunun cerrahi olarak çıkarılmasına deniyor. Kanserleşme riski olan bağırsak polipleri, cilt lezyonları, meme farkılıkları profilaktif cerrahi ila tedavi edilebiliyor. Biyopsi Bir takım tıbbi gereçlerle cerrahi teşebbüs yapılması aracılığıyla alınan parçanın örneklenmesi ve patolojik olarak değerlendirilmesi biçiminde gerçekleştiriliyor. Biyopsi yapılarak mutlak tespit konulabiliyor. Evreleme Hastalığın yaygınlık durumunun kavramak hedefiyle lazım olan yerlerden misal alınmasına deniyor. Adjuvan Hastalığın evrelenmesinin belirlenmesinden sonra koruyucu tedavi düzenlemedir. Tıbbi Onkoloji Tıbbi Onkoloji, sadece kanserli hastaların tedavisini değil, kanserden korunma, kanser taraması ve er tespit uygulamalarını dahi kapsıyor. Tıbbi Onkoloji Nedir? Tıbbi onkoloji sadece kanserli hastaların tedavisini değil, kanserden korunma, tarama, er tespit alanlarını dahi içine alan bir ilim dalı. Yani, kanserin her adımı tıbbi onkolojiyi ilgilendiriyor.  Ayrıca kanser tespit ve tedavisinde, cerrahi yahut radyoloji gibi türlü alanlarla işbirliği yapılıyor ve hastaya yaklaşım, bilimsel bilgiler tarafında multidisipliner olarak planlanıyor. Tedavi Şekli Nasıl? Tedavi, damardan yahut oral yolla verilen ilaç programı biçiminde yapılıyor. Ancak bu aplikasyon, kanserin çeşidine göre farklılık işaret ediyor. Tedavi planlaması; kanserin hücre tarzına, başladığı organa ve yayıldığı bölgeye göre değişiyor. Tedavi, hastalığın yineleme tehlikesini kısmak hedefiyle adjuvan, kitleyi operasyona elverişli duruma getirmek yahut organı güvenliğini sağlamak hedefiyle neoadjuvan, ileri aşama hastalıkta şayet hayat zamanını uzatmak ve hayat niteliğini çoğaltmak hedefiyle palyatif olarak uygulanıyor. Tedavi tek başına yahut birleştirme biçiminde dahi yapılabiliyor. Tıbbi Onkoloji Hangi Yöntemlerle Uygulanıyor? Kemoterapi (ilaçlı tedavi) Kemoterapinin hedefi, yapılarındaki birtakım farklılıklar sebebiyle denetimsiz büyüyen kanser hücrelerinin yok olmasını sağlamak. Çoğu halde, değişik tesir mekanizmaları olan birkaç ilaç beraber verilerek kanser hücresinin öldürülmesi hedefleniyor. Kanser kemoterapisi uygulamak hedefiyle ilaç tüketimi, ilk olarak 20. yüzyılın başında meydana çıktı.  Mustard gazının I. ve II. Dünya Savaşı’nda kullanılması esnasında, ak kürelerde düşüklük yaptığı saptanarak süratli artan kanser hücrelerinde dahi benzeri şekilde öldüren özellik göstereceği düşünüldü. 1940’lı senelerde lenfomaların tedavisinde damar aracılığıyla uygulanarak o günün koşullarında tedavide etkin bir adım atıldı. Bu ilerleme, kanserde tesirli olabilecek diğer maddelerin araştırılmasına yol açtı. Günümüzde aniden çok kemoterapötik ilaç geliştirildi. Hormon Tedavisi Prostat ve meme kanseri gibi hormona duyarlı tümörlerin tedavisinde hormonal ilaçlar kullanılıyor. Uygulama umumi olarak ağız aracılığıyla yapılıyor. Bir diğer aplikasyon biçimi şayet enjeksiyon. İmmunoterapi (Bağışıklık Tedavisi) Vücudun müdafaa sistemini uyararak kanser hücrelerinin tanınması ve öldürülmesi hedefiyle bağışıklık düzeneğinin naturel olarak ürettiği maddeler kullanılıyor. Hedefe Yönelik Biyolojik Tedavi Kanser hücrelerinin taşıdığı fakat normal hücrelerde bulunmayan hedefleri belirleyerek saptanan biyolojik tedaviler, kanser tedavisindeki son 10 senenin en mühim gelişmeleri olarak kabul ediliyor. Kanser tedavisinde tasarlanan amaca yönelik tedaviler, meme kanseri, bağırsak kanseri, renal hücreli (böbrek) kanserler ilkin olmak suretiyle pekçok kanser türünde uygulanıyor. Tıbbi Onkolojiyle Hangi Kanser Türleri Tedavi Ediliyor? Meme kanseri, akciğer kanseri, mide-bağırsak kanserleri, pankreas kanseri, karaciğer kanserleri, safra kesesi ve yolu kanserleri, baş-boyun urları, osteosarkom ve yumuşak doku sarkomları, beyin urları, böbrek – sidiktorbası kanserleri, prostat kanseri, malign melanom, tiroid kanseri, over (yumurtalık) kanseri, serviks (rahim ağzı) kanseri, endometrium (rahim) kanseri, testis kanseri, lenfomalar, multiple myelom gibi pekçok kanser türü tıbbi onkoloji yöntemleriyle tedavi edilebiliyor. Radyasyon Onkolojisi Radyasyon Onkolojisi, iyonizan radyasyon kullanarak radyasyonun kansere tesirlerini, tümörlerin davranışlarını araştıran ve bu alanda soruşturma ve aplikasyon yapan ilim dalıdır. Radyasyon onkolojisi içerisinde radyoterapi ve radyocerrahi olmak suretiyle iki aplikasyon kısmı bulunmaktadır.